Forbrukslån
Forbrukslån

Av og til går ikke livet på skinner, slik man håpte. Noen ganger er det uproblematisk, mens for enkelte kan det føre til problemer. De fleste som tar opp forbrukslån tenker kanskje ikke over at livet kan snu fort, for eksempel ved sykdom. Låneforsikring er på en måte din garanti om at lånet ikke blir et problem.

Er låneforsikring for alle?

I utgangspunktet; ja det er den! Selvfølgelig er det ingen som ønsker å ende i gjeldsproblemer på grunn av blant annet arbeidsløshet. Det som er klart er at hver og en må selv bedømme behovet, og hva en eventuelt kan føle er nødvendig. Sitter du med et forbrukslån over 5-10 år kan det bli en skikkelig knipe om uhellet er ute. Vi har gode sosiale ordninger i Norge, men dessverre viser det seg gang på gang at for enkelte holder ikke dette for alt. Derfor har bl.a. Santander Consumer Bank nettopp to forskjellige typer låneforsikring. Da er man bl.a. dekket om en skulle bli alvorlig syk.

Hva bør en låneforsikring dekke?

De fleste låneforsikringer har dekning både for sykdom og andre ting. Det vil være forskjellig for hvilke sykdommer, hva en får dekket og videre. Derfor bør en sjekke dette nøye, og gjerne samtidig som en vurderer et forbrukslån. Det en bør se etter er en forsikring som er bredspektret. Det vil si at den dekker de fleste sykdommer som kan komme, uhell og arbeidsløshet. I tillegg er det greit for arvinger at gjeld ikke kan videreføres til dem når den tid kommer. Hos OPP Finans har en tilbud om forbrukslån med låneforsikring. Det kan være verdt sjekke ut.