Forbrukslån
Forbrukslån

Jevnt over har nordmenn god økonomi, men likevel skal en være forsiktig med å ta på seg unødvendige dyre kostnader. Derfor skal man alltid tenke seg godt om, også når man tar opp et forbrukslån. Lånet bør være så rimelig som mulig, og derfor skal du alltid sammenligne de forskjellige bankene og se hvem som kan tilby deg best rente.

Banker, forbrukslån og kostnader

Banker vil selvfølgelig ha inntjening på de tjenestene de tilbyr. Dermed kommer forbrukslån med renter og gebyrer (enkelte banker kan tilby gebyrfrie lån som for eksempel Santander). Samtidig som det skal være en inntjening skal eventuelle tap også kunne dekkes inn ved lånetilbudene fra bankene. Det vil si at den renten du betaler på et usikret lån også er med å dekker opp tap banken har på andre lånetakere (på samme måte som en forsikring fungerer). De forskjellige bankene har forskjellige utgifter og annet, og derfor vil også renten variere fra bank til bank. Når du skal ta opp et usikret lån skal du derfor lete etter banken med beste rente.

En finansagent kan være nyttig

I jakten på det riktige forbrukslån kan det være mye styr å sitte å sammenligne bank mot bank. Derfor kan det være greit å benytte finansagenter. Da sender man inn en søknad, og den videresendes til flere forskjellige banker. Når hver enkelt bank har sett på søknaden vil man få flere tilbud i retur. Da har man muligheten til å velge lånet med beste rente. På en måten finner man også det låne som gir de laveste kostnadene. Vil du ha mange tilbud kan du faktisk søke via flere finansagenter samtidig. Tjenesten finansagenter (som for eksempel Centum Finans) tilbyr er gratis.