Forbrukslån
Forbrukslån

Forskjellen på nominell rente og effektiv rente på et forbrukslån er noe man bør forstå før man søker om lån. I grove trekk er nominell rente kun den avgiften du betaler til banken for lånet. Effektiv rente er de nominelle rentene, pluss alle gebyrer. Hva effektiv rente er på et forbrukslån, avhenger av lånesummen, hvor lenge du bruker på å betale tilbake, samt at det vil variere fra bank til bank.

Nominell og effektiv rente på forbrukslån

Den nominelle renten på et forbrukslån fastsettes av banken etter en individuell vurdering. Din kredittscore bestemmer hvor god denne renten blir. Du kan i dag få nominelle rentebetingelser helt nede i 7% hos enkelte banker, mens med veldig dårlig kredittscore kan renta havne tett oppunder 20-tallet. Gebyrene som tas med i beregningen av effektiv rente, er normalt bare to typer. Etableringsgebyret, som er en engangssum, samt terminomkostninger for hver månedlige innbetaling. Summen av disse deles så på antallet måneder og legges til de nominelle renteomkostningene. Dette igjen gir den årlige effektive renten. Husk at alle renteomkostninger gir rett til skattefradrag. Dermed er dine reelle utgifter på et forbrukslån, lavere enn totalkostnaden du får oppgitt av banken.

Andre gebyrer er selvforskyldte

Når man regner ut effektiv rente, inkluderes ikke ekstra renter og gebyrer for sen innbetaling. Dersom du ikke betaler avdragene i tide, får du ofte for eksempel gebyrer som ikke er medregnet i estimatet av totalkostnadene og den effektive renten. Dette er da utgifter som kommer på toppen av de vanlige utgiftene på et forbrukslån. Merk deg at du heller ikke får skattefradrag for denne typen omkostninger. Skattefradraget gjelder kun normale kostnader, og ikke for de utgiftene som du kan pådra deg dersom du ikke betaler i tide.