Forbrukslån
Forbrukslån

Det er nok mest vanlig at en person tar opp et forbrukslån alene, men enkelte velger å ha en medlåner. Dette kan i enkelte tilfeller være en fordel, og i andre tilfeller ikke. Det må hver enkelt finne ut av i forkant av søknaden, og samtidig diskutere med en eventuelt medlåner.

Forbrukslån og medlåner

Når man tar opp større lån i ordinær bank, men ikke har noe å stille i sikkerhet er det vanlig at banken krever en kausjonist. En person som garanterer for deg økonomisk for lånet. Utenom dette har kausjonisten ikke noe med lånet å gjøre. Klarer ikke du betale lånet, er det kausjonisten som da står ansvarlig til slutt, og banken kan kreve han/hun for penger. Tar man opp et forbrukslån sammen med en medlåner stiller det seg litt annerledes. Du og medlåneren tar lånet sammen, og er begge ansvarlige for lånet. Medlåner har også plikt til å føre lånet på selvangivelsen, samt få fradrag for betalte renteutgifter.

Fordeler og ulemper

Å ha en medlåner kan være positivt og negativt, alt etter hvilken medlåner du har, og hvorfor. Tar man opp et større forbrukslån sammen med ektefelle/samboer/partner, som skal benyttes på felles ting, vil medlåner være en fordel for begge. Da renten da vil vurderes utfra kredittsjekk på begge, vil en komme godt ut totalt, og få bedre betingelser av den grunn. Å benytte venner som medlånere kan vise seg problematisk over tid. Det er du som skal benytte hele lånet, men medlåner får skrive av renteutgiftene på halve lånet. Til tross for at medlåner overhodet ikke betaler på lånet. Det vil si at du mister fradrag på skatten med en medlåner. Dette blir en situasjon en må tenke grundig over om en vurderer en slik løsning.