Forbrukslån
Forbrukslån

19.09.2014 kom det en ny undersøkelse foretatt av TNS Gallup på vegne av Nordea. Forbrukslån er til stadighet oppe i media og forbrukerundersøkelser. De siste årene også som Tv underholdning. Luksusfellen, som har gått på en norsk TV kanal viser oss hvor galt det kan gå. Undersøkelsen denne gangen viser at nordmenn låner som aldri tidligere.

Nordmenn låner for mye

Tallene i undersøkelsen er ganske klare. Nordmenn mellom 18 og 25 år låner mer enn fire ganger inntekt eller mer. Dette gjelder så mange som 3 av 10 i denne aldersgruppen. Såpass stor gjeld, med bl.a. forbrukslån, i denne gruppen er bekymringsverdig. Anbefalt grense for låneopptak er maksimalt tre ganger årsinntekt. Denne gruppen unge skal etter hvert inn på boligmarkedet. Det kan bli tøft om en i utgangspunktet har mye gjeld, før en tar opp et boliglån. Det kan ende med at en rett og slett ikke kommer seg inn i egen bolig.

Undersøkelsen i tall

Tallene fra undersøkelsen forteller at 34% har lån 2 ganger årsinntekt, 8% har lån 4 ganger årsinntekt, 22% har lån 1 gang årsinntekt,13% har lån over 5 ganger årsinntekt og 11% har lån mindre enn 1 gang mer enn inntekt. Undersøkelsen sammenligner også denne aldergruppen opp mot gruppen 26-39 år. Da ser vi en markant forskjell i lånevaner. I aldersgruppen 18-25 år har 30% lån fire ganger over årsinntekt, mens i gruppen 26-39 år er dette tallet 18%. Hva disse store lånesummene brukes til sier ikke undersøkelsen noe om, men signalene går mot at det er å leve livet pengene går til.