Forbrukslån
Forbrukslån

Når du søker om et forbrukslån vil banken foreta en kredittsjekk på deg, før de innvilger lånet. I denne prosessen kan det hende at banken bestemmer at de vil fraråde deg dette. Trenger du virkelig pengene bør du se på hvordan du kan bedre sjansene dine for å få et lån.

Avslag på en søknad

Banker er gjennom Finansavtaleloven pålagt å fraråde forbrukslån om de ser at søkeren kan få økonomiske problemer med lånet, eller om søkeren ikke oppfyller kravene til lån. Dette betyr ikke at du ikke kan få lån, men det kan bli vanskelig om banken opplever deg som en «risiko-kunde». Er du av de som har fått avslag finnes det likevel løsninger for å ta opp lån, men du bør vurdere dette nøye. Vurderer banken dette som en risiko bør faktisk du også gjøre det. Vurderer du opptak av lån noe annerledes enn banken, kan du gjøre en del tiltak, som kanskje fører til at banken er villige til å se på søknaden på nytt.

Dette kan du gjøre

Når du har fått avslag på et forbrukslån bør du aller først sjekke opp hvorfor banken avslo søknaden din. Oftest skylles dette at man kom dårlig ut på kredittvurderingen. I så tilfelle bør du selv sjekke hvilke opplysninger banken sitter med, tilfelle noe er feil angående årsinntekt eller annet. Du bør også sjekke at eventuelle kredittopplysninger er korrekte, som gamle betalingsanmerkninger. Det hender at gamle betalingsanmerkninger ikke slettes selv om de er gjort opp. Viser det seg at alle opplysningene er korrekte kan en vurdere å ha en medlåner på lånet. Det vil øke sjansen for at banken innvilges søknaden. Da det vil være to personer som står ansvarlig og ikke en.