Forbrukslån
Forbrukslån

Den norske økonomien går stort sett på skinner, og folk har stadig mer penger å rutte med. Derfor var det ikke en stor overraskelse at flere selskaper nylig valgte å tilby forbrukslån opptil hele kr 500 000. Blant de utlånerne som tilbyr slike lån finner vi OPP Finans (les omtale her), som er et datterselskap av Gjensidige Bank ASA. OPP Finans har økt kundemassen sin betraktelig de siste årene, og en av grunnene til dette er selskapets gode vilkår og høye beløp til utlån. Vilkårene kunder må forholde seg til har bedret seg betraktelig i Norge de senere årene, og de økte lånebeløpene er en direkte konsekvens av dette.

Bedre betingelser

Ettersom forbrukslån har økt såpass i popularitet de senere årene er det naturlig å tolke de økte beløpsgrensene som en konsekvens av dette. Med høy konkurranse har selskapene måtte finne nye måter å rekruttere kunder, og dette har ført til mange bedringer i vilkårene de tilbyr. Bank Norwegian er et relativt ungt bankselskap, men de har likeså valgt å sette opp maksimalt utlån til kr 500 000. Banken ble stiftet av sitt bedre kjente morselskap, Air Norwegian, og har på kort tid rukket å bli en kjent figur i den Norske finansverdenen.

Økte lån er en fordel i noen tilfeller

Grunnen til at det koster litt ekstra å ta opp forbrukslån er at den som låner ut penger som regel ikke vil ta sikkerhet i det man eier. Som følge av dette kan man ta opp lån enda man har belånt andre eiendeler tidligere, og dette gir nye muligheter ved korrekt bruk. Det er vanlig for mange å refinansiere tidligere gjeld ved hjelp av et forbrukslån. I disse tilfellene vil man samle all gjeld fra andre steder under ett og dermed skaffe seg en felles rente. Typisk gjelder dette kredittkortgjeld, men mange har også flere små forbrukslån de ønsker å refinansiere.